منیژه نوری مهر

نویسنده , مترجم , ویراستار , داستان نویس و پژوهشگر شاهنامه

با برگردان داستان های کوتاه انگلیسی کارنوشتن را آغاز کردم. پس از برگردان اندیشه‌ی نویسنده های دیگر زبان , برای ابراز حرف ها و اندیشه‌های خود دست به قلم شدم.ترجمه, قطعات ادبی, داستان کوتاه و سر آخر پژوهشی درشاهنامه. مطالعه شاهنامه و هم تدریس آن ,کار و فعالیت این روزهای من است. همه‌ی کوششم را درپی بردن به مفهوم و دل شاهنامه به کارگرفته و می‌گیرم. نوشتن کتاب ” گلچینی از پندهای شاه نامه” در ۲ جلد ۴۰۰ صفحه‌ای گواه عشق و علاقه‌ی من به شاه‌نامه و فردوسی بزرگ است ….

به نام خداوند جان و خرد

فردوسی دارنده ی شاهنامه و خیام صاحب آن رباعیات زیبا و جانبخش ,جهانیان شیفته ی دانش آنها و ما چشم پوشیدگان به پیشکش آنها به بشریت . خردورزان در سراسر جهان در حال تلاش به پی بردن اندیشه ی نابشان و ما در کنارشان , هم سرزمینشان به آنچه در دسترسمان است بی توجه . افسوس و صد افسوس !! انسان هایی هستند که تنها روزمرگی را زندگی می کنند . برخی همراه با مطالعه دانش اندوخته می کنند تنها برای انباشتن در مغز. برخی دیگر زندگی می کنند , دانش می اندوزند و آموخته های خود را در زندگی جاری می سازند تا هم خود  از آن بهره مند شوند و هم ردپای نابی برای آیندگان بر جای بگذارند. از شاهنامه و رباعیات خیام رد پایی ارزشمندتر؟ رهایی بخش تر؟  اینجا هستیم تا هر چه بیشتر به دل شاهنامه دست پیدا کنیم و با خواندن رباعیات خیام وهم آثار دیگر بزرگان ادب ایران به دانش خود بیفزاییم و صد البته که در زندگی جاریشان سازیم.

کتاب‌های در دست انتشار

نظرات بازدیدکنندگان