داستان های کوتاه در نشریات

” پرنده ی فردا ” نوشته ی یان فرزیر نویسنده و طنزپرداز امریکایی و ” پالتو پوست روباه قرمز” مجله ی کتاب هفته و ” سیم های برق ” نوشته ی جان مک نالی مجله ی        شوکران و داستان کوتاه ” من غلط نیستم ” مجله ی کرگدن

 

” گلچینی از پندهای شاه نامه” در

دو جلد

لینک جلد اول ” گلچینی از پندهای شاهنامه “

https://www.kphclub.com/shahnameh-pand#

https://www.kphclub.com/manizheh-nourimehr#

لینک جلد دوم ” گلچینی ازپندهای شاهنامه “

https://a.co/d/6AH0RAn

 

کتاب های در دست انتشار

 

کتاب های صوتی

فروش در سایت اشاهو

(بزودی)

کتاب صوتی ” گلچینی از پندهای شاه نامه”

کتاب صوتی ” من غلط نیستم “

کتاب صوتی ” هیچکس نمی داند من کیستم “

کتاب صوتی ” و زمین هیچ نگفت “