منیژه نوری مهر

نویسنده , مترجم , ویراستار , داستان نویس و پژوهشگر شاهنامه

با برگردان داستان های کوتاه انگلیسی کارنوشتن را آغاز کردم. پس از برگردان اندیشه ی نویسنده های دیگر زبان , برای ابراز حرف ها و اندیشه های خود دست به قلم شدم.ترجمه , قطعات ادبی , داستان کوتاه و سر آخر پژوهشی درشاهنامه. مطالعه شاهنامه و هم تدریس آن ,کار و فعالیت این روزهای من است. همه ی کوششم را درپی بردن به مفهوم و دل شاهنامه به کارگرفته و می گیرم. نوشتن کتاب ” گلچینی از پندهای شاه نامه” در 800 صفحه گواه عشق و علاقه ی من به شاه نامه و فردوسی بزرگ است.

آدرس ایمیل

knourimehr@gmail.com

صفحه اینستاگرام

ashahoo2022

شماره تماس

09361084942

تلگرام

Ashahoo 2022